Informatieve websites

Hersentumoren

Informatie over hersentumoren: klachten, behandeling en laatste levensfase.

Informatie over hersentumoren en voor lotgenoten, naasten, kinderen. 

Psychosociale zorg

Helen Dowling Instituut. Biedt psychologische zorg bij kanker aan patiënten en hun naasten.

Centrum voor psychologische (na)zorg bij kanker.

De NVPO zet zich in voor tijdige en toegankelijke zorg voor mensen die leven met en na kanker.

De Stichting Toon Hermans Huizen beheert inloophuizen verspreid over heel Nederland en is een onderdeel van IPSO.

Stichting die zich richt op hulp aan mensen met (niet-aangeboren hersenletsel), o.a. door revalidatie en ondersteuning bij re-integratie.

Stichting Nationaal Fonds Tegen Kanker is er voor mensen met kanker en probeert alle belangrijke informatie bij elkaar te zetten.

Kanker doet veel met je is een project van IPSO inloophuizen.

Een praktische gids vol tips en adviezen om gesprekken te voeren die doorgaans als moeilijk worden ervaren: over dood, verlies en rouw.

Lotgenotencontact

Stichting die lotgenoten bij elkaar brengt en doet aan fondsenwerving voor onderzoek naar hersentumoren.

De vereniging voor patiënten met nietaangeboren hersenletsel en hun naasten.

Patiëntenorganisatie voor hersentumoren (maakt onderdeel uit van hersenletsel.nl)

Hersentumoren contactgroep (maakt onderdeel uit van hersenletsel.nl)

Informatie voor kinderen

Hulp aan kinderen met een ouder met kanker.

Stichting voor kinderen en jongeren die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare in het gezin.

Tips en filmpjes over doodgaan en alles wat daarbij en daarna komt kijken. Gemaakt door kinderen en jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt.

Helpt uitbehandelde ouders kosteloos een blijvende herinnering na te laten aan hun kind(eren).

Vervullen van wensen

Groep medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Informatie over hersentumoren: klachten, behandeling en laatste levensfase.

Informatie over kanker

Informatie, ervaringen van anderen en hulp en ondersteuning.

Verwijzingen naar websites naar onderwerp en regio.

Rapporten, studies en cijfers.

Wilsverklaring

Rapporten, studies en cijfers.

Palliatieve zorg

Ondersteuning van de mantelzorger door de Vrijwilligersorganisatie voor Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ).

Lotgenotenvoorlichting met betrekking tot de laatste levensfase.

Meedenken bij beslissingen over het levenseinde.

Informatie over terminale zorg, zowel thuis als in een hospice (o.a. kosten en vergoedingen).

Bureau zorgbemiddeling UMC Utrecht. Ook voor hulp bij oriëntatie op mogelijkheden van zorgondersteuning (thuiszorg, hospice etc.).

Actuele informatie over palliatieve zorg.

Fondsenwerving

Het UMC Utrecht is een universitair ziekenhuis. Er wordt dus zo veel als mogelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan om nieuwe behandelingen te vinden, en bestaande behandelingen te verbeteren. Echter op het gebied van neuro-oncologie ontvangen wetenschappers weinig financiering. Dat remt ons in het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en een betere behandeling. Donateur wordt u via de actiepagina